Hoe ontstaat burn-out?

Hoe ontstaat burn-out?

Stress, er wordt veel over gepraat en iedereen heeft er wel eens last van. Maar wat is het nu eigenlijk stress? Bij stress denken we al snel aan te veel stress, overspannen en burn-out. Maar stress is niet altijd ongezond. Stress is een heel natuurlijke en ook gezonde reactie van het lichaam. Stress brengt je lichaam in staat van paraatheid en maakt je alert, geconcentreerd en efficiënt. Deze vorm van acute stress of spanning ondervinden we bijvoorbeeld vlak voor een examen, sportwedstrijd of sollicitatiegesprek. Je lichaam maakt zich als het ware klaar voor actie en helpt bij het presteren. Je voelt misschien je hart bonken in je keel, spieren spannen zich en je krijgt vochtige handen. Je kunt het zien als ons gaspedaal. Zodra de spannende gebeurtenis voorbij is, neemt de spanning weer af. Je lichaam heeft op de rem getrapt en is aan het herstellen van de inspanning.  Zolang je lichaam tijdig op de rem trapt en je ’s nachts herstelt en fris wakker wordt, is je lichaam in balans. Spanning die echter te lang blijft aanhouden zorgt ervoor dat je als het ware in ‘staat van paraatheid’ blijft. Het rempedaal werkt niet goed meer en je stresshormomen bereiken het rustniveau niet meer.  Een lichaam dat niet of nauwelijks nog terugkeert in de ruststand heeft duidelijk te kampen met chronische of schadelijke stress.

https://youtu.be/neD7DevsMnM

Stress- en burn-outcoaching volgens de CSR-methode

Chronisch onvoldoende herstel   

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat chronische overbelasting, gevolgd door onvoldoende herstel, leidt tot ontregeling van fysiologische mechanismen die bedoeld zijn om je in stressvolle situaties te helpen extra prestaties te leveren. Het fysiologisch evenwicht raakt meestal verstoord door een combinatie van factoren: door de situatie op het werk (zoals gebrek aan waardering en hoge werkdruk), factoren in de privésituatie, de psychische en fysieke conditie, leefwijze en zelfmanagement. Je raakt ontregeld door het steeds maar 'aan' staan. Op zeker moment helpt enkel rust nemen niet meer: dat noemen we overspanning of burn-out. De chronische alarmtoestand heeft tot lichamelijke ontregelingen geleid. Je herstelt pas als de vicieuze cirkel van ontregeling wordt doorbroken en gekeerd.

Chronische Stress Reversal  

Chronische Stress Reversal (CSR) betekent: het terugdraaien en herstellen van verstoringen in de inspannings- en herstelsystemen als gevolg van langdurige stress. Centraal uitgangspunt is dat stressgerelateerde klachten worden veroorzaakt door een neuro-hormonale ontregeling als gevolg van een opeenhoping van hersteltekort. Een stressor of stress beschouwen we niet als alleen een psychologisch verschijnsel, maar als een oorzaak van stressfysiologie, die naast psychologische ook andere oorzaken kan hebben, zoals overmatige inspanning (sport), honger of ziekte. De neurohormonale ontregelingen hebben tal van effecten op organen en functies en uiten zich in symtomen op verschillende gebieden: lichamelijk, cognitief, emotioneel en gedragsmatig. Meestal ontstaan eerst lichte klachten die, wanneer de roofbouw voortduurt, steeds meer verergeren. Zo ontwikkelt zich een proces dat kan resulteren in zeer ernstige klachten/aandoeningen die niet meer overgaan bij enkel stressreductie en rust. De CSR®-Methode focust bij de behandeling op vier niveaus: lichaam, cognitie (denken), emotie en gedrag. Daarbij gaan verbeteren van de vitaliteit en zelfmanagement hand in hand. 

Ben je overspannen of burn-out en heb je vooral veel lichamelijke klachten? Dan is de CSR®-Methode mogelijk precies wat je nodig hebt: een effectief bewezen en wetenschappelijk onderbouwde methode die tot doel heeft om de roofbouw te stoppen en je energiebalans te herstellen.

De CSR®-Methode, ontwikkeld door het CSR Centrum, is een psycho-biologische aanpak voor het begrijpen, diagnosticeren en behandelen van stressgerelateerde problematiek. Behandeling vindt plaats op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. CSR staat voor Chronische Stress Reversal.                                                                                                                                                                                                     

Fases van de CSR behandeling

Bij de behandeling van chronische stress gaan we uit van de volgende vijf fases:

1. Stoppen van de roofbouw.
2. Bevorderen van de herstelfuncties.
3. Vitaliteit opbouwen.
4. Conditioneel herstel.
5. Fysiek en sociaal-maatschappelijk herstel + consolidatie. 

Werkwijze CSR®-Methode

Werkwijze CSR®-Methode

De energie checkup

De Energie Checkup                   

De Energie CheckUp is een uitgebreide intake die bestaat uit de online Vragenlijst Stressklachten, twee intake sessies en een psycho-fysiologische meting bij een biofeedback therapeut die aangesloten is bij het CSR Centrum. De cliënt krijgt inzicht in de ernst van de stressklachten. De resultaten worden samengevat in een rapportage met conclusies en adviezen. 

Stress Herstel Traject 

Stress Herstel Traject 

Het aantal sessies na de Energie CheckUp is afhankelijk van de ernst van de klachten. Gemiddeld zijn 10 sessies voldoende. Tijdens de stresscoaching werkt de cliënt in eerste instantie aan lichamelijk en psychisch herstel, vervolgens aan opbouw van vitaliteit, verbeterd zelfmanagement en, indien van toepassing, een plan van aanpak rond de re-integratie. Binnen de sessies is ook aandacht voor het ontstaan en het voorkomen van stressklachten. Ook krijgt de cliënt oefeningen en ‘huiswerk’ mee, gericht op:

  • beter leren te ontspannen
  • opbouw van energie; leef-, slaap- en eetgewoonten worden bekeken
  • het bewaren van een gezonde balans tussen werk en privé
  • sterk naar het werk; thuis oefeningen doen, afgestemd op het werk.

Halverwege en aan het eind van het traject vinden met behulp van de online Vragenlijst Stressklachten metingen plaats, waarmee de resultaten van de stresscoaching worden onderbouwd.

Rapportages

Rapportages

Vergoedt de werkgever het traject, dan wordt die op de hoogte gehouden over de resultaten van de Energie CheckUp en ontvangt een tussentijds- en eindverslag. Inhoudelijke rapportages worden uitsluitend aan de huis- of bedrijfsarts verstrekt. Verslaglegging gebeurt alleen bij toestemming vooraf door de cliënt.

Wil je gebruik maken van coaching volgens de CSR® Methode? Neem contact met mij op voor een telefonische kennismaking van 20 minuten.