Sitemap - stress- burrnout -werkgever

Vitaliteit in je organisatie

Verzuim door stress of burn-out is een erg actueel thema, 1 op de 7 werkenden heeft stress gerelateerde of burn-outklachten en dat aantal stijgt nog elk jaar. Vooral de meest gedreven en gemotiveerde medewerkers lopen het grootste risico. En juist zij zijn het meest waardevol voor je team en organisatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ruim 40% van de medewerkers structureel werkstress ervaart. Vaak wordt niet op tijd (h)erkend dat medewerkers in de gevarenzone komen en komt men pas in beweging als het verzuim toeneemt. Een gemiste kans. Een goede stap richting stressvrije(re) organisatie is een open dialoog over ieders werkbeleving en ontwikkelbehoeften. Een gezonde werkbalans is heel persoonlijk en dus maatwerk. Individuele coaching bij stress- en burn-outklachten verhoogt de veerkracht & energie van medewerkers. Het plan van aanpak gaat niet alleen over het herstel van de werknemer maar ook over de re-integratie zodat  toegewerkt kan worden naar een duurzaam herstel.  Wanneer je medewerker stressklachten heeft of een burn-out is het belangrijk om een gespecialiseerde begeleiding aan te bieden en zo snel mogelijk aan het herstel te werken.  Hoe sneller gestart wordt met deskundige burn-out therapie, hoe beter en sneller het herstel zal zijn.

CSR-methode

Damasio werkt volgens de CSR methode. Een integrale aanpak die al meer dan 15 jaar in de praktijk wordt gebracht en waarvan meerdere wetenschappelijke studies hebben uitgewezen dat deze leidt tot een significante vermindering van klachten en tot substantiële behandeleffecten.  

Lees verder