Loopbaan-werkgever

Werkgever

Als werkgever werk je in een continu veranderende omgeving die vraagt om innovatie en toekomstvisie.  Veranderingen in de markt vergen van de organisatie en werknemers een grote mate van flexibiliteit en veerkracht. om de aansluiting te behouden met de marktontwikkelingen en daarbij ook nog eens onderscheidend te zijn. Het is belangrijk dat medewerkers meegroeien met de ontwikkelingen. Betrokken en gedreven medewerkers dragen bij aan een sterk bedrijf. Door omstandigheden kan het voorkomen dat een werknemer niet optimaal functioneert en toe is aan een nieuwe stap in zijn of haar loopbaan. Of de werknemer kan behoefte hebben aan meer verdieping in het kader van persoonlijke ontwikkeling en zijn/haar functioneren.  Met loopbaancoaching wil Damasio medewerkers actief en verantwoordelijk maken voor hun loopbaan zodat ze pro-actief kunnen inspelen op veranderingen. 

Loopbaancoaching  en outplacement

Training Loopbaan APK

De juiste mens op de juiste plek                                                                                                                                                                                                                                                       De training is bedoeld voor medewerkers bij wie er een wens of aanleiding is om na te denken over of bewuster te worden van waar zij staan in hun loopbaan. Door de training wordt bewustheid gecreëerd van acties die daaruit voort kunnen vloeien. Tevens wordt er advies gegeven hoe deze acties kunnen worden uitgevoerd.                                                                         Inhoud training

  • Vitaal in eigen loopbaan. Hoe investeer je als medewerker actief in je eigen loopbaan zonder dat er direct sprake is van verandering van werkgever?
  • Profileer jezelf. Als medewerker vergroot je je inzicht in eigen kennis, ervaring, kwaliteiten en leer je dit te presenteren op een eigentijdse manier in het cv. Ter ondersteuning voor medewerkers die intern en/of extern willen durven  bewegen.   
  • Actief in eigen loopbaan. De medewerker krijgt zicht op zijn/haar loopbaancompetenties, ervaart hoe belangrijk het is om zich blijvend te ontwikkelen en gaat concreet volgende stappen bepalen om aantrekkelijk te blijven voor uw organsisatie en/of veranderende arbeidsmarkt. 
  • LinkedIn. De medewerker maakt een verdiepingsslag in het gebruik van LinkedIn of gaat de drempel over om LinkedIn te gebruiken. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een profiel gericht op bijvoorbeeld oriëntatie op werk, ook als iemand nog niet op zoek is naar werk, het zoeken naar een andere functie of het volgen van ontwikkelingen in het vakgebied.         
  • Netwerken. Netwerken is belangrijk, ook als iemand nog niet op zoek is naar werk, de medewerker krijgt informatie, advies en gereedschap om gericht te leren netwerken en werkt aan een eigen ' elevatorpitch'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Talentontwikkeling

Training werken vanuit talent

Talent als motor

Talent- en organisatieontwikkeling zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.  Organisaties ontwikkelen zich meer duurzaam als de mensen die er werken steeds meer zichzelf zijn en ingezet worden op hun talent. Dit draagt bij aan gemotiveerde en betrokken medewerkers. Door te investeren in talentontwikkeling ontstaan inspirerende en menselijke organisaties die een magnetische werking hebben op zowel klanten als medewerkers. Damasio Coaching denkt graag mee met organisaties die de talentontwikkeling van hun medewerkers willen stimuleren.

De training Werken vanuit Talent kan o.a. gaan over:

  • inzicht krijgen in talenten en drijfveren
  • verkennen van nieuwe mogelijkheden
  • talenten meer inzetten in het dagelijks werk
  • betere samenwerking door uit te gaan van ieders talen

De training talentontwikkeling kan zowel indiviueel als in teamverband gegeven worden en zal na een voorgesprek op maat worden gemaakt.